HISTÓRIA

História, dejiny, vojenstvo

Kniha 2. světová válka 2. světová válka Rozhodující okamžiky v nejničivějším celosvětového konfliktu v dějinách

Richard O'NeillKniha Ako sa žilo v staroveku Ako sa žilo v staroveku

Pavel Augusta, František Honzák
Andrej Hlinka Andrej Hlinka Tribún slovenského národa

František Vnuk
Bratislava Bratislava (Pamiatková rezervácia)

Blanka Puškárová, Imrich Puškár
Cirkev v dejinách Slovenska Cirkev v dejinách Slovenska

Jozef Chryzostóm kardinál Korec
Kniha Český kráľ Karol Český kráľ Karol

Alexej Pludek
Čína Čína

Anna Doležalová
Dejepis Dejepis pre 1. ročník gymnázií

Július Bartl, Miroslav Kamenický, Pavol Valachovič
Dějepis pro I. ročník odborných škol Dějepis pro I. ročník odborných škol

Miroslav Šerák
Dejepis na dlani Dejepis na dlani

Marek Budaj
Dejepis II Dejepis II krok za krokom k maturite

Marie Sochrová, Alica Virdzeková
Ranny stredovek I. Dejiny európskeho stredoveku Raný stredovek I. (od 5. storočia do polovice 11. storočia)

Vincent Múcska
Dejiny plné omylov Dejiny plné omylov (Najhoršie rozhodnutia a tí, čo ich majú na svedomí)

Stephen Weir
Dejiny kralovstva uhorskeho Dejiny kráľovstva Uhorského od počiatku do časov žigmundových

Jonáš Záborský
Dejiny národov Dejiny národov Ako sa utvárala identita štátov

Peter Furtado
Dejiny novodobého Slovenska Dejiny novodobého Slovenska

Jozef Lettrich
Dejiny Slovenska Dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomeniu

Anton Špiesz
Dejiny sveta Dejiny sveta

Vladimír Krupa a kol
Dejiny sveta od A po Z Dejiny sveta od A po Z Kompletný sprievodca svetovou históriou

Marek Budaj
Dějiny Brazílie Dějiny Brazílie

Jan Klíma
Dějiny Byzance Dějiny Byzance

Bohumila Zástěrová
Dějiny Číny Dějiny Číny

John F. Fairbank
Dějiny ČSR Dějiny ČSR Učebné texty pre 9.-11.postupný ročník všeobecnovzdelávacích škôl a pre pedagogické školy

Václav Husa, Arnost Klíma, Zdeněk Urban
Dějiny blízkeho východu Dějiny blízkeho východu

Bernard Lewis
Egypt Egypt Svět faraonů

Hartwig Altenmüller a kol.
Evropa králů a císařů Evropa králů a císařů

Petr Čornej a kol.
Kniha História ľudstva História ľudstva (Detská ilustrovaná encyklopédia)

Adams Simon
Historie Historie 1 pravěk, starověk

Václav Marek a kol.
Historie 1s Historie 1 středověk

Vratislav Vaníček, Věra Hrochová, Zdeněk Smetánka
Historie Historie 2 pravěk, starověk

Václav Marek a kol.
Historie Historie 2 středověk

Vratislav Vraníček a kol.
Historie Historie 2 novověk

AUTOR
Historie XX. století Historie XX. století

Raymond Aron
Jan Ámos Komenský Jan Ámos Komenský 1592-1670

Josef Pšenák
Jozef Tiso Jozef Tiso (1887-1947)

Milan Stanislav Ďurica SDB
Jozef Tiso Jozef Tiso kňaz - politik - kolaborant

James Mace Ward
Kamenný svedkovia dávnych čias Kamenný svedkovia dávnych čias

Charles Wolker
Kapitoly o prírode Kapitoly o přírodě

Plinius starší
Kapitoly z dejín Bratislavy Kapitoly z dejín Bratislavy

Gábor Czoch
Kniha Karol I. Karol I. Habsburský v cirkevnom, historickom a politickom kontexte

Stanislav Žlnay
Kniha Kto nám vládol Kto nám vládol

Ladislav ŠvihranLegenda na rohu Legenda na rohu Štefánka

Adalbert Hackenberger, Juraj Hradský a kol.
Lexikón Lexikón svetových dejín

Miroslav Kamenický, Ivan Mrva a kol.
Kniha Moderná Bratislava Moderná Bratislava 1918-1939

Peter Szalay, Katarína Haberlandová a kol.
Kniha Moravania Moravania, Mojmírovci a Franská ríša (Štúdie k etnogenéze, politickým inštitúciám a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku)

Miroslav LysýKniha Mýty naše Slovenské Mýty naše Slovenské

Eduard Krekovič, Elena Mannová
Kniha Námorné bitky Námorné bitky

Edmund Kosiarz
Kniha Napoleon a jeho doba Napoleon a jeho doba

Alistair Horne
Kniha Nitrianske kniežactvo Nitrianske kniežactvo Rozprávanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 12. storočia

Ján Steinhübel
Kniha Omyly lidstva Omyly lidstva

Christa Pöppelmann
Kniha Osudové ženy Osudové ženy

Pavel Bělina, Jiří Fidler, Ondřej Zahradníček
Pearl Harbour Pearl Harbour

Harry Thürk
Petržalka-Engerau-Ligetfalu Petržalka-Engerau-Ligetfalu

Ján Čomaj
Pezinok Pezinok 1208-2008

René Bílik
Poklady dejín Poklady dejín

L.V. Uspenskij,N. Šnejderová
Popravy slavných Popravy slavných

Libor Budinský
Postavy veľkomoravskej histórie Postavy veľkomoravskej histórie

Matúš Kučera
Příběhy slavných Příběhy slavných Napoleon Bonaparte a 59 dalších

Vojtěch Steklač
Rukojeť rozpravy Rukojeť rozpravy

Epiktétos
Řecké dějiny Řecké dějiny

Xenofón
Slavní vojevůdci Slavní vojevůdci

Pavel Bělina, Jiřina Lockerová, Pavel MajorSlobodné kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680-1780 Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680-1780

Anton Špiesz
Slovenské dejiny 1 Slovenské dejiny 1 Od príchodu Slovanov do roku 1526

Matúš Kučera
Slovenské dejiny Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť

Michal Labaj, Ján Lukačka a kol.
Slovenské dejiny Slovenské dejiny

Richard Marsina, Viliam Čičaj, Dušan Kováč, Ľubomír Lipták
Slovensko dejiny Slovensko dejiny

Ján Bárta a kol.
Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso

Milan S. Ďurica
Sopky v dejinách Sopky v dejinách

Juraj Činčura
Staroveké Grécko Staroveké Grécko pre 6. ročník všeobecnovzdelávacích škôl

Ján Petrenko
Staroveké kultúry blízkeho východu Staroveké kultúry blízkeho východu

Giovanni Garbini
Stredná Európa Stredná Európa na začiatku stredoveku (I.)

Marek Homza
Stručné dejiny Slovenska Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov

Denisa Gaálová
Sumeri Sumeri

Helmut Uhlig
Svetové dejiny v kocke Svetové dejiny v kocke

Jane Chisholmová
Středověk Středověk Bouřlivé období lidských dějin od zániku římské říše po nádheru novověku

Richard O´Neill
Rím Stručné dejiny starovekého Ríma

Pavol Valachovič
Stručné dejiny Slovenska Stručné dejiny sveta

Herbert George Wells
Svetové dejiny Svetové dejiny Učebnica pre I. a II. ročník stredných všeobecnovzdelávacích škôl a I. ročník stredných odborných škôl

Jaroslav Charvát
Svetové dejiny Svetové dejiny II. časť

Niall Ferguson
Světové dějiny v kostce Světové dějiny v kostce Historická příručka

JOtakar Dorazil
Šľachtické rody Šľachtické rody

Drahoslav Machala
Štáty v premenách času Štáty v premenách času dejepisný atlas

Daniel GurňákTrinásť prezidentov Trinásť prezidentov

Libor Budinský
Tuskulské hovory Tuskulské hovory

Marcus Tullius Cicero
Kniha Umenie diplomacie Umění diplomacie (Od Richelieua k pádu Berlínské zdi)

Henry Kissinger
Kniha Veľká kniha kráľov Veľká kniha kráľov

Vladimír Segeš
Kniha Veľkí panovníci Habsburského rodu Veľkí panovníci Habsburského rodu 700 rokov európskych dejín

Friedrich Weissensteiner
Kniha Veľkí vizionári v dejinách Veľkí vizionári v dejinách

AUTOR
Vzostup peňazí Vzostup peňazí Finančné dejiny sveta

Niall Ferguson
Z dávnej minulosti ľudstva Z dávnej minulosti ľudstva

Václav Michovský

Z historie evropské knihy Z historie evropské knihy Po stopách knih, knihtisku a knihoven

Pravoslav KneidlZa tajomstvom ríše chetitov Za tajomstvom ríše Chetitov

Vojtech Zamarovský
Zamlčané dejiny Zamlčané dejiny

Viktor Timura
Základy pomocných vied historických Základy pomocných vied historických

Ida Zubácka