ENCYKLOPÉDIE

Encyklopédie, slovníky pojmov

Encyklopédia archeológie Encyklopédia archeológie

Bohuslav Novotný a kol.
Encyklopédia vesmíru Encyklopédia vesmíru

Heather Couperová, Nigel Henbest
Kronika peňazí na Slovensku Kronika peňazí na Slovensku Od najstarších čias do roku 2009

Eva Kolníková
Malá encyklopédia zemepisu sveta Malá encyklopédia zemepisu sveta Svetadiely, štáty, mestá, moria, rieky, jazerá, vrchy, nížiny, ostrovy

Peter Mariot
Malý synonymický slovník Malý synonymický slovník

AUTOR NEZNAMY
Odkryté mená slovenských miest a dedín Odkryté mená slovenských miest a dedín

Ján Stanislav
Ottova encyklopedie A-Ž Ottova encyklopedie A-Ž

Jan Adam a kol.
Peniaze celého sveta Peniaze celého sveta

Bohuslav Hlinka, Pavel Radoměrský
Slovník cudzích slov Slovník cudzích slov

Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková
Slovník cudzích slov Slovník cudzích slov

M. Ivanová-Šalingová, Z. Maníková
Kniha Veľká ekonomická encyklopédia Veľká ekonomická encyklopédia

Drahoš Šíbl
Vesmír Vesmír

Igor Kapišinský